УПРАВЛЕНИЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

Управлението на недвижима собственост (Facility Management) се превръща във все по-голяма необходимост за правилното функциониране на сградите, както и намаляване на разходите за тяхната поддръжка. Ефективното управление на недвижимата собственост повишава пазарната стойност на сградите и съоръженията и удължава техния експлоатационен период.