Работата по покупко-продажба на недвижим имот не приключва с изповядване на сделка при нотариуса. За тази цел сме направили отдел, който да помага на клиентите ни след покупкото но имота. Това включва:

  1. Деклариране на недвижимия имот в съответната община, в която принадлежи.
  2. Промяна на партиди за ток и вода.
  3. Регистрация на чуждестранни граждани в регистър Булстат.
  4. Услуги по индивидуална поръчка от клиента.