ПРОЦЕДУРА ПРИ ПОКУПКА НА НЕДВИЖИМ ИМОТ

Покупката на недвижим имот е процес, който се състои от няколко етапа:

Първия и най-важен етап е намирането на подходящ за вас имот. Наш опитен специалист ще ви консултира и ще подбере имоти, които да разгледате на място.

След като сте избрали имот за покупка, следва да се заплати стоп капаро. По този начин се гарантира, че желания от вас имот ще бъде резервиран за вас и няма да бъде предлаган повече на пазара. 

Следва процеса по снабдяване с необходими документи за сделката:

 • Документ, удостоверяващ правото на собственост на продавача върху недвижимия имот.
 • Пълномощно, ако в сделката участва пълномощник.
 • Акт за граждански брак, ако се прехвърля недвижим имот, който е съпружествена имуществена собственост.
 • Ако в сделката участва юридическо лице - Удостоверение за актуално състояние, съдебно Удостоверение за регистрация, Протокол с решение на управителния орган за придобиване / прехвърляне на недвижим имот.
 • Удостоверение за наследници и документи, удостоверяващи правото на собственост на наследодателя, в случай че имотът е придобит по наследство.
 • Удостоверение за липса на тежести.
 • Удостоверение за данъчна оценка на недвижимия имот.
 • Удостоверение за въвеждане в експлоатация.
 • Кадастрална схема на недвижимия имот.
 • Декларация на продавача по чл.226, ал.1 от ДПК- по 2 бр.
 • Декларация за гражданство и гражданско състояние по образец.