ОЦЕНКИ

Опитът на формираният екип от специалисти и експерт оценители дава възможност на дружеството да предлага всички видове експертни оценки, а именно:

 • Ипотечни оценки;
 • Оценки за съда;
 • Оценки за продажба на активи;
 • Оценки за апортна вноска;
 • Оценки за развитие (инвестиционни проекти);
 • Оценки на идеални части от имот;
 • Оценки на движима собственост;
 • Оценки на машини и съоръжения;
 • Обяснителни записки за идентифициране на недвижими имоти;
 • Ценообразуване;

 •